INVITAŢIE LICITAŢIE

INVITATIE PENTRU LICITATIE

TITLUL PROIECTULUI:

EXTINDEREA CAPACITATII S.C. TIPO-LIDANA S.R.L.”

Cod SMIS 114914

 

  1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL:

Autoritatea Contractanta: S.C. TIPO-LIDANA S.R.L.,cu sediul in Mun. Suceava, CaleaUniriinr. 35, jud. Suceava, cod poștal 720165.

 

  1. DENUMIREA, OBIECTUL SI LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR: Servicii de consultant pentru management de proiect pentru obiectivul de investitii in cadrul proiectului „EXTINDEREA CAPACITATII S.C. TIPO-LIDANA S.R.L.”, Cod SMIS 114914, loc de implementare al proiectului: Mun. Suceava, CaleaUniriinr. 35, jud. Suceava, cod poștal 720165.

Locul de prestare a serviciilor: Mun. Suceava, Calea Unirii nr. 35, jud. Suceava, cod poștal 720165.

 

  1. TIPUL SI DURATA CONTRACTULUI:

Contract de servicii, cu o durata de prestare de 24 de luni

 

  1. VALOAREA ESTIMATA: 143.000,00 lei fara TVA.

 

  1. DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR:

10 zile de la data transmiterii nvitatiilor/ publicarii anuntului, respective 21.07.2018, ora 12:00, locul de depunere al ofertelor: Mun. Suceava, CaleaUniriinr. 35, jud. Suceava, cod poștal 720165, Romania.

 

  1. FORMALITATI CARE TREBUIE INDEPLINITE DE OPERATORII ECONOMICI IN LEGATURA CU PARTICIPAREA LA PROCEDURA:

Respectarea documentatiei SPECIFICATII TEHNICE, intocmita conform OMFP 1284/ 2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor private pentru atribuirea contractelor de furnizare, Servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, care poate fi ridicata de la sediul solicitantului: Mun. Suceava, Calea Uniriinr. 35, jud. Suceava, cod poștal 720165, Romania

 

  1. PROGRAMUL IN CADRUL CARUIA SE VA SOLICITA FINANTARE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI:

Programul Operational Regional 2014-2020, Axaprioritara 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

 

  1. MIJLOACELE DE COMUNICARE: persoana de contact: DAN AGHEORGHICESEI, Telefon:0722.331.510, E-mail: Tipo.lidana.2017@gmail.com.

 

  1. TEMEI LEGAL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

OMFP 1284/ 2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor private pentru atribuireac ontractelor de furnizare, Servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.